Máme pre Vás riešenie

Sme odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v odpadovom hospodárstve a v komunálnych službách. Ponúkame komplexné služby, ktoré Vám radi ušijeme na mieru.

Naše služby

KOMUNÁLNE SLUŽBY

• zimná údržba chodníkov a komunikácií, parkovísk / dispečing NON stop, ručne, strojovo, odovoz snehu, posyp
• letná údržba / zametanie strojovo, ručne, kosenie a úprava areálov, detských ihrísk, kropenie a polievanie
• čistenie a údržba uličných vpustí, odvodňovacích žľabov, vsakovacích šácht

ENVIRO MANAŽMENT

• poradenstvo
• vypracovanie dokumentácie
• komplexný outsourcing odpadového hospodárstva
• optimalizácia nákladov v odpadovom hospodárstve

ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADOV

• prenájom veľkokapacitných kontajnerov
• čistenie kanalizácií, odlučovačov ropných látok a lapačov tuku
• priemyselné čistenie a sanácie po ekologických haváriách
• obchod s druhotnými surovinami a vyseparovanými komoditami

STAVEBNÁ ČINNOSŤ

• výkopové a búracie práce
• montáž a výmena - voda, kúrenie, plyn

Kto sme?

Sme mladá dynamická skupina, ktorá stojí na pevných základoch odborných skúseností a dokonalom prehľade v segmente v ktorom pôsobíme.

Prečo si vybrať nás?

Máme radi výzvy a náročné úlohy, sme pripravení pre Vás pripraviť a zmanažovať projetky, nájsť riešenie Vašich potrieb a požiadaviek, zabezpečiť Vám potrebné služby a práce. S nami vybavíte všetko na jednom mieste.